Atest

Atesty

Biopelety jsou typem paliva jinak také nazývaným jako agropelety. Tento typ paliva prošel potřebnou atestací a je odzkoušen a schválen pro běžné využití v jakémkoliv typu kotle, který je určen pro spalování pelet.

&bnsp;
&bnsp;